אזל

תלמוד ירושלמי

לתוכן העניינים

עם המהדורה

מבוא מאת יעקב זוסמן

הקדמה מאת בנימין אליצור

הדפסה שלישית עם קונטרס תיקונים מורחב

מהדורת התלמוד הירושלמי של מפעל המילון ההיסטורי מבוססת על כתב יד ליידן הנודע, שממנו משתלשלים ויורדים כל הדפוסים. במהדורה שלפנינו מובאת מסירת היסוד במלואה, בציון כל הגהותיה.

הירושלמי חולק למשניות ולפסקאות, פסוקים ומשניות סומנו במרכאות, הוכנס פיסוק, צוינו חסרונות, הושלמו השלמות מכתבי יד ומקטעי גניזה, סומנו נוסחים תמוהים בסימני קריאה ועוד – הכל מצוין כראוי, באופן שהמעיין יכול תמיד לשחזר את הנוסח המקורי של כתב היד.

מבוא מקיף מאת פרופ’ יעקב זוסמן מקדים את המהדורה.

בהדפסה זו הורחב קונטרס התיקונים משנת תשס”ה, ומשולבים בו מאות תיקונים חדשים.

המעוניינים בקונטרס בלבד יכולים לרכוש אותו בנפרד כאן.

200.00

אזל

משקל 2100 ג'
מחבר

מסת"ב

שנת הוצאה עברית

שנת הוצאה לועזית

מספר עמודים