תלמוד ירושלמי: קונטרס תיקונים מורחב

קונטרס התיקונים המורחב המצורף להדפסה השלישית של מהדורת התלמוד הירושלמי (תשע”ו) מוצע כאן למכירה בנפרד.

15.00

מחבר

מסת"ב

שנת הוצאה עברית

שנת הוצאה לועזית

מספר עמודים