אזל

עברית וארמית נוסח שומרון – כרך ב

משקל 1040 ג'
מחבר