סוגיות בלשון המקרא

לתוכן העניינים

בשנת תשע״ח התקיים באקדמיה ללשון העברית כינוס מדעי בין־לאומי בעברית המקרא בהשתתפות מלומדים מהארץ ומחוץ לארץ. בקובץ הזה כלולים תשעה־עשר מאמרים המבוססים על ההרצאות שנישאו בכינוס.

המאמרים עוסקים במגוון עשיר של סוגיות במחקר המקרא בכלל ובחקר לשון המקרא בפרט. בסוגיות הנדונות: יחסי הגומלין בין ביקורת המקרא לחקר העברית המקראית, ענייני מסורה ונוסח, שאלות תחביריות ודקדוקיות בלשון המקרא, עיונים באוצר המילים המקראי ובגיזרונן של מילים וסקירות על לשונם וקווי אופיים של ספרי מקרא.

מחיר היכרות: 72 ש”ח

88.00

משקל 612 ג'
מחבר

שנת הוצאה עברית

שנת הוצאה לועזית

מספר עמודים

סוג כריכה

מסת"ב