החלטות האקדמיה בדקדוק

לתוכן העניינים

חוברת זו היא מהדורה רביעית של החלטות האקדמיה בדקדוק, והיא עודכנה לפי כללי הכתיב המלא שקבעה האקדמיה בשנת תשע״ז.

פרקי החוברת: (1) כללים בנטיית השם, (2) ענייני תצורה וניקוד, (3) כללים בנטיית הפועל, (4) לתקנת הלשון, (5) מילים לועזיות. יש נושאים שנקבעו בהם כללים סדורים ושיטתיים – בעיקר בפרק הראשון והשני. בנושאים אחרים נקבעו החלטות רק במקום שהיה צריך להכריע בין מסורות סותרות המהלכות בעברית.

דורות של חברי ועדת הדקדוק של האקדמיה ושל צוות המזכירות המדעית הרימו תרומה מחכמתם ומבינתם בלשון ימינו ובלשון הדורות לבנות פרקים אלו נדבך על גבי נדבך. כללי הדקדוק המנוסחים כאן הם שביל הזהב בין מסורות שונות בתוך המקרא גופו ובמסורות הלשון שלאחריו. תקוותנו היא שכללים אלו יהפכו לתקן ולנורמה בהוראה ובכתיבה בלשון העברית בזמננו.

במהדורה שלפניכם הוכנסו החלטות חדשות והשלמות ועדכונים להחלטות הקיימות. אלה נדונו והוכרעו בוועדת הדקדוק של האקדמיה בשנים תשס״ז–תשע״ד ואושרו במליאת האקדמיה.

חברי ועדת הדקדוק בשנים אלו הם: ארי אבנר [ז״ל], גבריאל בירנבאום (מתשס״ט), יהושע בלאו (יו״ר עד טבת תש״ע), יוחנן ברויאר, משה בר־אשר, יוסף יהלום (תשס״ז), חיים א’ כהן (יו״ר מטבת תש”ע עד שבט תשע״ג), מרדכי מישור, אהרן ממן (עד ראשית תשס״ט), יוסף עופר (יו״ר משבט תשע״ג), משה פלורנטין (מתשס״ט).

על מלאכת העריכה של מהדורה זו שקדו אנשי המזכירות המדעית רונית גדיש ודורון יעקב בסיועו של ברק דן. חיים א’ כהן בהיותו יו”ר ועדת הדקדוק תרם רבות לניסוח ההחלטות החדשות וההשלמות.

הנה התוספות והשינויים העיקריים שהוכנסו במהדורה זו:

  • החלטות אחדות שכבר התפרסמו בעבר הועברו לפרקים או לסעיפים אחרים משיקולי עריכה, כגון הכלל על בגדכפ״ת אחרי תיבה המסתיימת בתנועה.
  • פרק 1 – נוסף סעיף על נטיית צורות הנקבה של משקל פַּעָל; שונה נוסח הכלל על נטיית עֲזָרָה, נוספה הערה על שמות במשקל פֹּעֶל הנוטים בחיריק, עודכנה נטיית צורות הבינונית פּוֹעֶלֶת, פּוֹעֵלָה, מְפַעֵלָה, מִתְפַּעֵלָה, עודכנה רשימת השמות במשקל פֵּעֶל.
  • פרק 2 – ההחלטות בפרק זה אורגנו בסדר מחודש (כמפורט במבוא לפרק). הוכנסו עדכונים בכלל על משקל פְּעִי (פֶּעִי) ובכלל על שמות כגון דוגמה ומשכנתה. שוּנה הכלל לגזירת שמות בסיומת הזוגי. נוסף כלל על נטיית אִמָּהוֹת. נוספו שמות לרשימה ״צורתם של שמות שונים״ ולרשימה ״צורת הרבים של שמות שונים״, ונוסף כלל על צורת הרבים של שמות בסיומת -וּ ו-ִִי. כמו כן הוחלט על שינוי בניקוד הסיומת -ויוֹת.
  • פרק 3 – נוספו כללים על הפועל קָטֵן ועל פעלים מרובעים שהעיצור השני בהם גרוני, ונוספה הערה על שווא נח בעיצורים גרוניים בשמות עצם. נוספו כללים לנטיית פועלי פ״י, לנטיית פועלי פ״א בבניין קל ולצורות הבינונית בגזרת ל״י. נוספו פעלים הנוטים על דרך גזרות שונות.
  • פרק 4 – נוספו הכללים האלה: צורות נקבה של תפקידים, תארים ודרגות, מעמדן של עידית וזיבורית, צירופי סמיכות במעמד נסמך דוגמת בית ספר שדה. הורחבו מאוד הכללים בעניין הניקוד והנטייה של ראשי תיבות ושימוש שם המספר.
  • פרק 5 – לסעיף 5.1 נוספו הכללים האלה: ניקוד בסביבת יו״ד באמצע מילה לועזית, האות כ במילים לועזיות, שמות תואר לועזיים בסיומת -טי ושמות לועזיים שונים. בסעיף 5.2 שעניינו ניקודן של מילים לועזיות הוכנסו שינויים בעקבות ההחלטות שהתקבלו בכללי התעתיק של שמות לועזיים.

48.00

משקל 230 ג'
מחבר

שנת הוצאה עברית

שנת הוצאה לועזית

מספר עמודים

מסת"ב